SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
web: www.sensautismus.cz
IČO: 04312902

e-mail:
vyvojoveporuchy@seznam.cz
soc.sluzbysens@seznam.cz
tel.: 605 572 499
datová schránka: ID2v6xy7j
Personální zajištění

Mgr. Hana Marková, speciální pedagog, vedoucí organizace
email: markova@sensautismus.cz
vzdělání a pracovní zkušenosti

Bc. Simona Pěnkavová, speciální pedagog
email: penkavova@sensautismus.cz
tč. na mateřské dovolené

Mgr. Dana Zelenková, asistence dětem s PAS
email: zelenkova@sensautismus.cz
email: soc.sluzbysens@seznam.cz

Miloslav Marek, pracovník v sociálních službách
email: soc.sluzbysens@seznam.cz

Mgr. Aneta Vožehová, sociální pedagog, lektor (arte-techniky)
email: arte.sens@seznam.cz tel.: 728 450 554 (v době realizace lekcí)

Ing. Radka Procházková, ekonom, daňový poradce
účetní a ekonomické služby

Bc. Jan Dobrý, správa webu, IT podpora