SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
web: www.sensautismus.cz
IČO: 04312902

e-mail:
vyvojoveporuchy@seznam.cz
soc.sluzbysens@seznam.cz
tel.: 605 572 499
datová schránka: ID2v6xy7j

Diagnostika, terapie

Speciálně pedagogická diagnostika
V praxi slouží zejména k podrobnému zmapování individuálních kompetencí dítěte, tedy určuje jeho vývojovou úroveň a pomáhá definovat jeho individuální reálné edukační možnosti. Diagnostický proces je tak základem další smysluplné speciálně pedagogické péče. Mezi základní diagnostické materiály patří zejména: EHP (Edukačně hodnotící profil) a PEP-R (Psychoedukační profil). Výstupem je dle dohody s klientem edukační plán a podrobná zpráva, vč. doporučení.
bližší info zde…

Speciálně pedagogická – poradenská a terapeutická péče
Odborná speciálně pedagogické péče je určena všem dětem, které mají nějaké vývojové potíže, problémy. Zakázka je vždy individuálně plánována a spolupráce je ve většině případů zaměřena na celou rodinu. Mezi významné terapeutické přístupy řadíme nedirektivní přístup, užíváme prvky terapie hrou, pískem. Velice významná je pro nás také spolupráce se školou a dalšími odborníky.
bližší info zde…

Nácviky sociálních (sociálně-komunikačních) dovedností
Odborně vedené nácviky sociálních dovedností pokládáme za stěžejní rovinu péče o děti s poruchou autistického spektra. Z pohledu praxe je ale nezbytné péči individuálně plánovat, protože každé dítě má specifické potřeby (osobností charakteristiky, míru přidružených problémů), ale také dosahuje jiné úrovně dílčích kompetencí. Nácviky sociálních dovedností proto probíhají primárně v malých terapeutických skupinkách (dvě až tři děti).
bližší info zde…

Terapeutické „sourozenecké skupiny“ a „rodičovské skupiny“
Vzdělávání, vzdělávací aktivity - semináře
Vzhledem ke skutečnosti, že ke zvládání některých projevů autismu mnohdy nestačí “dobrá vůle” ani „přirozené rodičovské instinkty“, je klíčovou formou podpory také odborná práce s celou rodinou. Organizujeme rodičovské skupiny, ale také terapeutické skupinky pro zdravé sourozence dětí s autismem. Preferujeme opět mezioborovou spolupráci (pracujeme v týmu speciální pedagog, psychiatr, psycholog).
bližší info zde…


Ceník služeb – speciálně pedagogické péče, od 1.1.2020 ke stažení zde….