Mgr. Hana MARKOVÁ
speciální pedagog, etoped
mobil: 605 572 499
e-mail: markova.hana169@seznam.cz

sociální pracovnice:
e-mail: vyvojoveporuchy@seznam.cz

SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou

Doudlevecká 666/36, 301 00, Plzeň
J.Knihy 225, 337 01, Rokycany
IČO: 04312902
e-mail: vyvojoveporuchy@seznam.cz
web: www.sensautismus.cz

O NÁS / AKTUALITY

Realizujeme „Rodičovská fóra“, v rámci projektu Univerzity Palackého v Olomouci.
Projekt „Inspirace v odlišnosti“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831

více informací v záložce projekty…

Činnosti spolku, letáček ke stažení zde... a zde...

Seznam literatury k zapůjčení pro klienty spolku, ke stažení zde...
(projekt: Městského obvodu Plzeň 3)

Informace pro rodiče dětí s vývojovou poruchou (PAS), ke stažení zde...
informační brožura pro rodiče
(projekt: Magistrát města Plzně)


Místní a časový rozsah sociálních služeb (sociální rehabilitace)
od 1.1.2020, Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany, Střed
ambulantní služby:
úterý: 11,00 – 13,00 hodin
pátek: 12,00 – 15,00 hodin
terénní služby:
úterý 13,00 – 15,00 hodin
pátek 15,00 – 17,00 hodin
více informací v záložce SLUŽBY/ PROJEKTY – sociální služby

Více informací o sociálních službách najdete zde: https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/ (Sociální služby, Plzeňský kraj)

Za účelem pořízení materiálního a technického vybavení Centra péče o děti s PAS a dalšími vývojovými poruchami, byla zřízena veřejná sbírka! Osvědčení pro konání veřejné sbírky vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, č.j.: VVŽU/6247/16. Veřejná sbírka bude probíhat formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním (sbírkovém) účtu nebo pokladničkami.

Bankovní účet je veden: FIO banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1 Datum zahájení sbírky: 1.10.2016, sbírka je zřízena na dobu neurčitou Číslo sbírkového účtu: 2801052520/2010 Přispět můžete libovolnou částkou. Velice děkujeme za Vaši podporu!

pokladnicka.jpg, 18kB sbirka.jpg

Nabízíme odbornou péči, pomoc a podporu všem rodinám, které se potýkají s vývojovými problémy svého dítěte.
Z iniciativy několika odborníků a rodičů, díky spolupráci, která probíhá již od roku 2011, vznikl v srpnu 2015 „náš spolek“:
SENs, z.s. Centrum péče o děti s vývojovou poruchou