SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
web: www.sensautismus.cz
IČO: 04312902

e-mail:
vyvojoveporuchy@seznam.cz
soc.sluzbysens@seznam.cz
tel.: 605 572 499
datová schránka: ID2v6xy7j

Sociální služby

SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou je od 4.11.2016 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – sociální rehabilitace. Sociální služby jsou poskytované ambulantní a terénní formou.

Identifikátor sociální služby: 9746327

Místo pro poskytování služeb: Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed.

Časový rozsah sociálních služeb (sociální rehabilitace), od 1.1.2021:
ambulantní služby:
pátek: 12,00 – 15,00 hodin: mladší děti
pátek: 15,00 – 17,00 hodin: klienti ve věku 15-18 let
terénní služby (dle individuální dohody):
úterý: 11,00 – 13,00 hodin: mladší děti
úterý: 13,00 – 15,00 hodin: klienti ve věku 15-18 let

Sociální rehabilitace představuje soubor specifických činností, směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich dílčích schopností. Zejména pak posilováním žádoucích návyků a nácvikem nejrůznějších úkonů a dovedností, potřebných pro samostatný život.

Sociální rehabilitace je určena dětem od 2. roku věku až dospívajícím do 18 let věku. Zahrnuje tyto základní činnosti:
1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
2) nácviky dovedností potřebných ke zvládání péče o vlastní osobu a sociální začlenění
3) nácviky činnosti vedoucích k zajištění kontaktu se společenským prostředím
4) podpora při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

kontaktní údaje: Mgr. Hana Marková, vedoucí sociálních služeb
email: vyvojoveporuchy@seznam.cz, tel.: 605 572 499


Bližší informace, popis realizace sociální služby - ke stažení zde ...