SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
web: www.sensautismus.cz
IČO: 04312902

e-mail:
vyvojoveporuchy@seznam.cz
soc.sluzbysens@seznam.cz
tel.: 605 572 499
datová schránka: ID2v6xy7j

Poradenství, terapie

Lekce nácviků sociálních, komunikačních a emočních dovedností
Odborná péče speciálního pedagoga (dvojice, trojice dětí) – dle individuální zakázky a potřeb dětí – rodiny (ad. individuální rozpisy péče). Termíny dle individuálního rozpisu.

Lekce s prvky arteterapie (= arteterapeutické techniky)
Odborná práce s dětmi, která jim poskytne impulsy pro tvořivost, sebepoznání, rozvoj komunikace a budování mezilidských vztahů. Termíny dle individuálního rozpisu.
Seznam spotřebních pomůcek – ke stažení zde…

Na všechny aktivity je nezbytná rezervace!
V případě zájmu nás prosím kontaktujte.