SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
IČO: 04312902
web: www.sensautismus.cz
datová schránka: ID2v6xy7j

ředitelka: tel.: 605 572 499
komunikace s klienty: tel.: 601 531 173
e-mail: vyvojoveporuchy@seznam.cz
e-mail: soc.sluzbysens@seznam.cz
e-mail: arte.sens@seznam.cz

Komunitní centrum 2023

Komunitní centrum Rokycany, 2022

Komunitní centrum Rokycany, 2021

Komunitní centrum Rokycany, 2020

Komunitní centrum Rokycany, 2019

Komunitní centrum Rokycany, 2018

Komunitní centrum Rokycany, 2016, 2017

ambulantní a terénní aktivity sociálních služeb (podzim)

Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum

ambulantní a terénní aktivity sociálních služeb (léto)

Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum

návštěva hasičské stanice Rokycany

Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum

„návštěva městské policie“ Rokycany; „jarní tvoření“

Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum

sociální služby (nácviky dovedností)
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum
Komunitní centrum