SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
web: www.sensautismus.cz
IČO: 04312902

e-mail:
vyvojoveporuchy@seznam.cz
soc.sluzbysens@seznam.cz
tel.: 605 572 499
datová schránka: ID2v6xy7j

Sociální služby

Skupinové programy - skupinky OSV
(= nácviky dovedností, potřebných pro běžný život ve společnosti)

13.10.2023, od 14:00 hodin, skupinka – téma: „zdroje podpory/pomoci“
(edukace, aktivizace, nácvik dovedností)
27.10.2023, od 14:00 hodin, skupinka – téma: „dýně – podzimní tvoření“
(nácvik dovedností – s motivační tématikou)
24.11.2023, od 14:00 hodin, skupinka – téma: „řešení náročných situací“
(nácvik dovedností – modelové situace)

Terénní programy – dle individuálních plánů klientů