SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
web: www.sensautismus.cz
IČO: 04312902

e-mail:
vyvojoveporuchy@seznam.cz
soc.sluzbysens@seznam.cz
tel.: 605 572 499
datová schránka: ID2v6xy7j
Spolek

SENs z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou

sídlo: Cheznovice 169, 338 06
pracoviště: Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany – Střed
IČO: 04312902
email: vyvojoveporuchy@seznam.cz
www: sensautismus.cz
číslo účtu: 2700845441/2010
datová schránka: ID 2v6xy7j

číslo účtu pro veřejnou sbírku: 2801052520/2010
FIO Banka a.s.

Cílem spolku je všestranně podporovat rozvoj osobnosti děti s nerovnoměrným a rizikovým vývojem, tzn., s vývojovými odlišnostmi, problémy. Pomoc je primárně zacílena na děti a rodiny dětí, které se potýkají s problémy v oblasti komunikace, sociálních vztahů a sociálního začlenění. Jedná se zejména o pervazivní vývojové poruchy, tzn., poruchy autistického spektra, zásadněji narušený vývoj řeči, narušení mentálního vývoje, disharmonický vývoj osobnosti atd. Spolek si klade za cíl, přispívat k integraci dětí se znevýhodněním, usiluje o aktivizaci rodičů a nabízí profesionální odbornou péči, včetně odborně vedených volnočasových a aktivizačních programů.

STANOVY spolku (pl. od 1.1.2022)

SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou
Rada spolku:

Mgr. Hana Marková, předsedkyně, statutární zástupce
email: markova@sensautismus.cz

Bc. Simona Pěnkavová, místopředsedkyně, statutární zástupce
email: penkavova@sensautismus.cz

Miloslav Marek, člen rady


Prezentace spolku (2022, 7 let od založení!) – ke staženízde…

Prezentace spolku, ke stažení zde…