Mgr. Hana MARKOVÁ
speciální pedagog, etoped
mobil: 605 572 499
e-mail: markova.hana169@seznam.cz

sociální pracovnice:
e-mail: vyvojoveporuchy@seznam.cz

SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou

Doudlevecká 666/36, 301 00, Plzeň
J.Knihy 225, 337 01, Rokycany
IČO: 04312902
e-mail: vyvojoveporuchy@seznam.cz
web: www.sensautismus.cz

Spolek

SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou
Doudlevecká 666/36, 301 00, Plzeň
ambulance Plzeň: Doudlevecká 666/36, Plzeň
pracoviště Rokycany: J.Knihy 225, 337 01, Rokycany Střed
IČO: 04312902
email: vyvojoveporuchy@seznam.cz
www: sensautismus.cz
číslo účtu: 2700845441/2010
datová schránka: ID 2v6xy7j

číslo účtu pro veřejnou sbírku: 2801052520/2010
FIO Banka a.s.

Cílem spolku je všestranně podporovat rozvoj osobnosti děti s nerovnoměrným a rizikovým vývojem, tzn., s vývojovými odlišnostmi, problémy. Pomoc je primárně zacílena na děti a rodiny dětí, které se potýkají s problémy v oblasti komunikace, sociálních vztahů a sociálního začlenění. Jedná se zejména o pervazivní vývojové poruchy, tzn., poruchy autistického spektra, zásadněji narušený vývoj řeči, narušení mentálního vývoje, disharmonický vývoj osobnosti atd. Spolek si klade za cíl, přispívat k integraci dětí se znevýhodněním, usiluje o aktivizaci rodičů a nabízí profesionální odbornou péči, včetně odborně vedených volnočasových a aktivizačních programů.

STANOVY spolku, ze dne 20.2.2016

STANOVY spolku, ze dne 4.8.2015

SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou
Rada spolku:

Mgr. Hana Marková, předsedkyně, statutární zástupce
email: markova@sensautismus.cz

Bc. Simona Pěnkavová, místopředsedkyně, statutární zástupce
email: penkavova@sensautismus.cz

Miloslav Marek, člen rady

Prezentace spolku, ke stažení zde…